Forskelle i brugen af billeddiagnostiske udredninger af lænderyggen på tværs af geografi

Der er en faglig konsensus om, at man bør undgå rutinemæssig billeddiagnostik i tilfælde af nyopståede lænderygsmerter, hvor der ikke er faresignaler til stede. Men hvordan ser brugen af de billeddiagnostiske udredninger ud på tværs af landet og befolkningsgrupper? En bedre viden omkring forskelle kan give inspiration til det videre arbejde med reduktionen af unødvendig behandling, kontrol og undersøgelser i sundhedsvæsnet.

Vi undersøger i denne analyse om der er lokale forskelle i brugen og sammensætningen af billeddiagnostik på tværs af landet. Analysen udspringer af vores fokus på klog brug af sundhedsydelser og er inspireret af bl.a. ”Vælg Klogts” arbejde og anbefalinger på området.

I analysen fokuserer vi på lokale forskelle i brugen af røntgenbilleder og MR-scanninger, når det kommer til bl.a. frekvens, modtagergrupper og udredningsforløb. Her ser vi eksempelvis på variationen i antallet af billeddiagnostiske udredninger, hvor stor en andel der udgøres af hhv. røntgenbilleder og MR-scanninger, og hvorvidt udredningerne er planlagte eller akutte. Vi undersøger også selve forløbet både ift. hvem der er de centrale henvisningsaktører og hvorvidt procedurerne resulterer i diagnosticering, operation og/eller genoptræning. Analysen ser både på hele den voksne befolkning og udvalgte befolkningsgrupper.

Formål

Analysens formål er at give de relevante aktører viden omkring forskelle i brugen af billeddiagnostiske udredninger. Denne viden kan anvendes som inspiration til det videre arbejde med reduktionen af unødvendig behandling, kontrol og undersøgelser i sundhedsvæsnet.

Metode

Analysen tager udgangspunkt i kvantitativ metode fra en række registre fra blandt andet Danmarks Statistik og Landspatientsregisteret. Den kvantitative analyse suppleres som udgangspunkt af en kvalitativ del, hvor der fokuseres på afdækning af god praksis.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår af 2024.

Kontakt

Julian Bøje Ekberg
Fuldmægtig