Bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen for Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed er:

Annemarie Lauritsen, afdelingschef i Finansministeriet

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Naja Warrer Iversenvicedirektør i Danske Regioner

Rune Jørgen SørensenProfessor, BI, Oslo (Formand)

Thomas Westergaard-Kabelmann, partner Qbis Consulting

Thorkil Juul, tidligere direktør i Ankestyrelsen

Torben Buse, afdelingschef i Indenrigs- og Boligministeriet