Bestyrelsen

Medlemmerne af bestyrelsen for Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed er:

Annemarie Lauritsen, afdelingschef i Finansministeriet

Morten Mandøe, cheføkonom i KL

Naja Warrer Iversenvicedirektør i Danske Regioner

Rune Jørgen Sørensen, professor, BI, Oslo (Formand)

Jette Runchel, tidl. kommunaldirektør

Thomas Pallesen, dekan for School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet

NN., Indenrigs- og Boligministeriet