Analysetemaer

Om det specialiserede socialområde

På denne side kan du finde de analyser, som Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har offentliggjort indenfor temaet det specialiserede socialområde.

Under 'kommende analyser' fremgår det, hvilke emner Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed arbejder med på nuværende tidspunkt.

Analyser