Opdatering af benchmarkinganalyse om kommunernes administrationsudgifter

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed har i både 2018 og 2020 udgivet analyser om kommunernes udgifter til administration og ledelse. For at give kommunerne mulighed for at følge sin udvikling opdateres resultaterne fra de foregående analyser med tal for 2020. Opdateringen vil bestå af et opdateret talmateriale og et kort notat, hvori vi kort vil beskrive kommunernes administrationsudgifter i 2020 og udviklingen i disse fra 2019 til 2020.

Kommunerne bruger hvert år over 50 mia. kr. på administration og ledelse. Udgifterne til administration og ledelse er dermed en væsentlig udgiftspost i kommunerne. Det er derfor relevant at følge kommunernes udgifter til netop administration og ledelse tæt.

Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed viste i 2020, at udgifterne til administration og ledelse var faldet med ca. 145 kr. pr. indbygger fra 2017 til 2019 svarende til ca. 1,6 pct. I perioden fra 2017 til 2019 har administrationsudgifterne været faldende i 57 kommuner, mens de har været stigende i 41 kommuner.

I den nye analyse vil hovedresultaterne fra de foregående år blive opdateret med tal for 2020. Ligesom tidligere tages der højde for forskelle i kommunernes rammevilkår, og der vil mere konkret blive kigget på udgifter til den samlede administration, administrative støttefunktioner og chefer, myndighedspersonale, decentrale ledere og endeligt de øvrige administrationsudgifter ud over løn.

Formål

Analysen skal gøre det muligt for den enkelte kommune at se, hvordan deres administrationsudgifter har udviklet sig de seneste år – både samlet set og for forskellige administrationstyper. Det vil give kommunerne mulighed for at identificere, hvor den enkelte kommune har højere eller lavere administrationsudgifter end andre kommuner i dag. Og det vil desuden gøre det muligt for den enkelte kommune at se resultaterne af eventuelle tiltag gennemført på området i de seneste år og i relation til andre kommuners administrationsudgifter.

 Metode

For at sikre størst mulig sammenlignelighed, vil der i den nye analyse være fokus på at anvende den samme metode, som i de foregående analyser. Det betyder helt konkret, at kommunernes administrationsudgifter igen vil blive opgjort efter kombinationsmetoden, hvor de administrative lønudgifter opgøres efter personaledatametoden kombineret med kommunernes centrale administrationsudgifter ud over løn.

Analysen forventes offentliggjort i første halvår af 2021.

 

Kontakt

Martin Bille

S: Specialkonsulent