Varig arbejdsmarkedstilknytning

Der er generelt stort fokus på at få borgere, der har mulighed for at arbejde, i beskæftigelse. Men en ting er at lykkes med at få borgere ind på arbejdsmarkedet, en anden ting er at lykkes med at få dem i varig beskæftigelse. Det undersøger Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed i en kommende analyse.

I analysen har vi fokus på kontanthjælpsmodtagere, som kommer i beskæftigelse. Vi undersøger hvor stor en andel af disse borgere, der stadig er i beskæftigelse et år efter og som har været det hele året. I sammenligningen af kommunerne vil vi tage højde for forskelle i kommunernes rammevilkår.

Formål

Formålet med analysen er at give kommunerne viden om i hvilken grad det lykkedes at sikre en permanent arbejdsmarkedstilknytning til de kontanthjælpsmodtagere, der er kommet i beskæftigelse i forhold til hvad man kan forvente ud fra kommunernes rammevilkår. Derudover vil analysen undersøge, i det omfang det er muligt med allerede tilgængeligt data, hvorvidt der er en sammenhæng mellem de kommuner, der er gode til at få ledige i beskæftigelse og de kommuner, der er gode til at sikre en varig arbejdsmarkedstilknytning.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i data fra registrene på Danmarks Statistiks forskerservice. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse for at tage højde for de enkelte kommuners rammevilkår.

Analysen forventes offentliggjort i 2. kvartal 2023.

Kontakt

Jeppe Birk Larsen
Jeppe Birk Larsen
Fuldmægtig