Unge uden uddannelse og beskæftigelse

I 2017 vedtog et bredt flertal i Folketinget en politisk målsætning om at halvere andelen af unge op til 25 år uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet. Disse unge omtales ofte også som restgruppen. På trods af denne målsætning er andel unge i restgruppen kun faldet meget lidt de seneste år.

I denne analyse undersøger Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed andel unge i restgruppen på tværs af kommuner. Benchmarkingenheden udgav i 2019 en analyse af unge uden uddannelse eller beskæftigelse i kommunerne baseret på tal fra 2017. Det er denne analyse, som vi nu opdaterer.

Analysen vil kigge på andelen af unge i restgruppen både på landsplan og kommunalt niveau. Det primære fokus vil være på det kommunale niveau, hvor vi undersøger om der er forskelle på andel unge i restgruppen på tværs af kommuner, når vi har taget højde for de enkelte kommuners rammevilkår.

Formål

Formålet med analysen er at give kommunerne viden om, om de lykkes i deres opgave med at begrænse andelen af unge i restgruppen. Det gør vi ved at sammenligne andel unge i restgruppen i kommunerne, når der er taget højde for kommunernes rammevilkår.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i data fra registrene på Danmarks Statistiks forskerservice. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse, til at tage højde for de enkelte kommuners rammevilkår herunder særligt forskelle i de unges socioøkonomiske ressourcer.

Analysen forventes offentliggjort i 3. kvartal af 2022.

Kontakt

Jeppe Birk Larsen
Fuldmægtig