Overlappet mellem psykiatrien og socialområdet

I denne analyse sætter vi fokus på, i hvor høj grad voksne der modtager behandling i psykiatrien også modtager kommunale sociale indsatser. Både kommuner og regioner efterlyser et overblik over variationen i behandling og indsatser på tværs af landet. I denne analyse vil vi derfor ser på overlappet mellem psykiatrien og socialområdet. Hvor meget varierer andelen af voksne psykiatriske patienter, der også modtager en social indsats på tværs af kommuner, regioner m.m.

Patienter i psykiatrien kan være meget sårbare og have behov for kommunale sociale indsatser (fx socialpædagogisk støtte, botilbud m.v.) som supplement til behandlingsforløbet i det psykiatriske sygehusvæsen. Det er derfor interessant at se på, i hvor høj grad dette er tilfældet både på et overordnet niveau, men også på tværs af diagnose både på landsplan og på tværs af kommuner, regioner m.m.

Det er også ambitionen, at vi vil zoome ind på behandlings- og indsatsmønstre for de personer, der både modtager behandling i den regionale psykiatri, samt sociale indsatser i kommunalt regi: I hvor høj grad er disse personer indlagt i psykiatrien? Hvor meget akut aktivitet har de i psykiatrien? Osv.

Formål

Formålet med analysen er at blive klogere på, i hvor høj grad voksne i psykiatrien modtager kommunale indsatser på socialområdet på tværs af landet, samt vise variation i behandlingsaktivitet for denne gruppe af personer.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i data fra Landspatientregistret (LPR), samt data for data for ydelser til voksne med handikap og udsatte voksne fra Danmarks Statistik. Analysen er deskriptiv.

Analysen forventes offentliggjort i 1. kvartal af 2024.

Kontakt

Mette Kramer Pedersen
Specialkonsulent