Opdatering af analyse om andel elever i segregeret specialundervisning

I januar 2021 offentliggjorde Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed en analyse af andel elever i segregeret speci-alundervisning for skoleåret 2019/2020. I en ny analyse ser vi på, hvordan segregeringsprocenten har udviklet sig de seneste tre skoleår, både på landsplan og på kommuneniveau.

Flere og flere elever modtager segregeret specialundervisning, og flere og flere elever bliver allerede segregeret i løbet indskolingen. Det var nogle af hovedkonklusionerne fra Benchmarkingenhedens tidligere analyse af andel elever i segregeret specialundervisning. Men analysen viste også, at der var forskel på segregeringsprocenten på tværs af kommunerne, også når vi tog højde for kommunernes rammevilkår.

Den tidligere analyse omhandlede skoleåret 2019/2020. Siden da er segregeringsprocenten på landsplan steget yderligere, og fokus på de kommunale segregeringsprocenter er ikke blevet mindre. Derfor opdaterer vi nu vores tidligere analyse med resultater for de seneste tre skoleår, dvs. til og med skoleåret 2022/2023.

Formål

Formålet med analysen er at give kommunerne et opdateret billede af deres segregeringsprocent sammenlignet med andre kommuners. Ligesom i den tidligere analyse tager vi i sammenligningen af kommunerne højde for kommunernes rammevilkår.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i relevant registerdata fra Danmarks Statistik.

Analysen forventes offentliggjort i 2. halvår 2023.

Kontakt

Marianne Møller Sørensen
Specialkonsulent