Kommunale forskelle i skoleresultater for elever med psykiske sygdomme

Betragteligt færre elever med psykiske problemer gennemfører grundskolens afgangseksamen sammenlignet med øvrige børn og unge. Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed undersøger i denne analyse kommunale forskelle på, hvor godt elever med psykisk sygdom klarer sig med hensyn til skoleresultater.

Det primære fokus i denne analyse er på kommunal variation i en række skoleresultater. Det kan eksempelvis være, hvor godt elever med psykisk sygdom klarer sig med hensyn til elevtrivsel, gennemførelse af 9. klasses afgangseksamen og overgang til en ungdomsuddannelse, når der tages højde for forskelle i rammevilkår som socioøkonomiske forhold, diagnoser og sygelighed. Herudover er fokus på kommunal variation i en række indsatser på skole- og socialområdet, herunder specialundervisning og forebyggende foranstaltninger. I denne del af analyses tages der også højde for forskelle i rammevilkår, og vi undersøger så vidt muligt nærmere, om der kan identificeres indsatser, der synes at påvirke skoleresultaterne positivt for elever med psykiske sygdomme.

Formål

Det overordnede formål med analysen er at bidrage med viden om børn og unge med psykiske sygdomme i skole- og uddannelsessystemet og belyse eventuelle forskelle i resultater og indsatser på tværs af kommuner.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i data fra registrene på Danmarks Statistiks forskerservice. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse, som anvendes i benchmarkinganalysen til at tage højde for forskelle i rammevilkår, herunder socioøkonomiske forhold og elevernes diagnoser og sygelighed. Via en statistisk metode underøges så vidt muligt, hvilke indsatser der synes at påvirke skoleresultaterne.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår af 2022.

Kontakt

Anja Markovic
Chefkonsulent