Fra barn til voksen på det psykiatriske område

Over de seneste år, har der været en stor stigning i antallet af børn, der er i kontakt med psykiatrien. Derfor sætter Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed i denne analyse fokus på, hvordan deres kontakt med psykiatrien er som voksen. Er der mange, der fortsat er i kontakt med psykiatrien som voksne? Hvordan har det udviklet sig over årene? Og er der forskel på tværs af regionerne?

Over de seneste 10-20 år er der sket en markant stigning i antallet af børn og unge, der er i kontakt med psykiatrien. Social- og Indenrigsministeriet vil i denne analyse sætte fokus på denne gruppes kontakt med psykiatrien som voksen.

I analysen vil der blandt andet være fokus på forskelle i forhold til diagnoser og mængden af kontakter til psykiatrien som barn. Er der nogle diagnosegrupper, hvor børnene hyppigere er i psykiatrien som voksen sammenlignet med andre diagnosegrupper? Er det også dem, der havde meget kontakt med psykiatrien som barn, der har meget kontakt med psykiatrien som voksen? I forhold til begge fokusområder zoomer vi ind på, om der er forskel på tværs af regionerne.

På tværs af regionerne er det forskelligt, om man som ung voksen på 18-20 år modtager behandling i børne- og ungdomspsykiatrien eller i voksenpsykiatrien. Som en del af analysen forsøger vi derfor at blive klogere på, hvordan overgangen fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien, spiller ind på omfanget af kontakter som voksen.

Formål

Formålet med analysen er at blive klogere på, i hvilken grad børn og unge i psykiatrien også optræder i psykiatrien som voksne, samt hvilke faktorer, der spiller ind i forhold til dette.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i personer, der som 13-17-årige havde kontakt til psykiatrien. Der tages udgangspunkt i tilgængelige registre på Danmarks Statistiks forskerordning. Analysen er primært deskriptiv.

Analysen forventes offentliggjort i 2.halvår af 2020

Kontakt

Mette Kramer Pedersen

Specialkonsulent