Fastholdelse af sygeplejersker på sygehusene

Mangel på arbejdskraft er en stigende udfordring på sygehusene, og der er lige nu en særlig stor udfordring i forhold til sygeplejerskerne. Når der er arbejdskraftmangel, er det oplagt at se på, hvordan man kan blive bedre til at fastholde de medarbejdere, man allerede har. Bedre fastholdelse af sygeplejersker på arbejdspladsen kan være med til at afbøde arbejdskraftmanglen og reducere antallet af nye rekrutteringssituationer.

I denne benchmarkinganalyse vil vi undersøge, om der er forskel på, hvor gode sygehusene er til at fastholde sygeplejerskerne på tværs af de somatiske sygehuse målt ved afgangsprocenten. Afgangsprocenten viser andelen af sygeplejersker, der forlader sygehuset fra et år til et andet. I sammenligningerne vil vi tage højde for sygehusenes rammevilkår som fx medarbejdernes alder, køn, helbred m.m.

I analysen vil vi også se på afgangsprocenten opdelt på forskellige grupper efter fx alder, arbejdstid og speciale. Herudover vil vi foretage en forløbsanalyse blandt sygeplejersker med afgang fra sygehusene. Skifter de fx til et andet sygehus eller en kommune, skifter de til det private, eller forlader de faget helt?

Analysen vil forventeligt også indeholde en kvalitativ del, hvor vi vil afdække, hvordan sygehusene, der klarer sig bedst i den kvantitative del af analysen, arbejder med at fastholde deres sygeplejersker.

Formål

Analysen skal give sygehusene ny viden om, hvorvidt der er forskel på, hvor gode sygehusene er til at fastholde sygeplejerskerne, når man tager højde for forskelle i sygehusenes rammevilkår. Herudover er formålet med analysen at give sygehusene inspiration til, hvordan man kan arbejde for at fastholde sygeplejersker. Begge formål er særligt relevante i en tid, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Metode

I analysen benytter vi både kvantitative og kvalitative metoder. I den kvantitative del tages der udgangspunkt i data på individniveau fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor samt registre på Danmarks Statistiks forskerservice. Analysen vil indeholde en regressionsanalyse, som anvendes til at tage højde for forskelle i rammevilkår, herunder særligt forskelle i individkarakteristika blandt sygeplejerskerne.

For at undersøge, hvordan de sygehuse, der klarer sig bedst i den kvantitative del, arbejder med at fastholde sygeplejersker, vil vi gennemføre interviews med en række nøglepersoner på sygehusene.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår 2023.

Kontakt

Nichlas Broch-Lips
Nichlas Broch-Lips
Fuldmægtig