Brugertilfredshed på skoleområdet

Er der en sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og hvor tilfredse de er med deres børns skole? Er der en sammenhæng mellem deres tilfredshed og barnets alder? Hvilken sammenhæng er der mellem elevens trivsel og forældrenes tilfredshed og har skolens sammensætning af elever betydning for tilfredsheden? Dette er blandt andet hvad Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed undersøger i en ny analyse.

I foråret 2020 gennemførte det daværende Social- og Indenrigsministerie en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene til børn på landets folkeskoler. Det gør det nu muligt at sammenligne tilfredsheden på skoleområdet på tværs af landets kommuner og skoler.

Viden om brugertilfredsheden på skoleområdet er vigtig for både kommunerne og de enkelte institutioner i forhold til at kunne udvikle bedre kvalitet og service. Tillige er det vigtigt for forældrene, når de skal vælge skole til deres børn. Men når man sammenligner brugertilfredsheden på tværs af skoler og kommuner kan man tænke om forskellene bare skyldes forældrenes forskellige socioøkonomiske baggrund, og desuden overveje hvilken sammenhæng der mon er mellem børnenes trivsel eller faglige resultater og forældrenes tilfredshed. Derudover kan kommunerne og de enkelte institutioner mangle viden om, hvor fokus bør være, hvis man ønsker at arbejde med tilfredsheden – er det den enkelte klasse, skolen eller kommunen som helhed, der har mest betydning for tilfredsheden? Dette vil Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed undersøge i en ny analyse.

Formål

I analysen sætter vi fokus på variationen i brugertilfredsheden på tværs af kommuner og skoler. Analysen skal give kommuner og skoler et indblik i hvad der kan være med til at forklare forskellene i skolernes brugertilfredshed og eventuelt udpege mulige retninger for, hvor fokus kan ligges, hvis man ønsker at arbejde med brugertilfredsheden enten på den enkelte skole eller på skolerne i en kommune.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i forældre, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen. Der anvendes primært data fra tilgængelige registre fra Danmarks Statistik, som vil indgå i en regressionsanalyse. Derudover vil blandt andet data omkring elevernes trivsel også indgå i analysen.

 Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår 2021

 

Kontakt

Julia Lysdal Veje
Fuldmægtig