Brugertilfredshed på dagtilbudsområdet

I denne analyse sammenligner Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkingenhed brugertilfredsheden på dagtilbudsområdet, mens vi tager højde for forskelle i kommunernes børnegrundlag. Vi undersøger blandt andet, om der er forskel på forældretilfredsheden på tværs af landets kommuner og mellem dagtilbud inden for samme kommune.

Forældrenes tilfredshed er en måde at måle den brugeroplevede kvalitet i dagtilbuddene på, og kan således anvendes som en resultatindikator for dagtilbuddene. I vinteren 2021/2022 gennemførte Danmarks Statistik på vegne af Indenrigs- og Boligministeriet en brugertilfredshedsundersøgelse på tværs af landets dagtilbud. Det er dette data, vi bruger i nærværende analyse.

I analysen sammenligner vi hhv. kommuner og dagtilbuds tilfredshedsresultater, hvor vi samtidig tager højde for forskelle i kommunernes børnegrundlag. Derudover vil vi undersøge, om der er sammenhæng mellem kommunernes valg og prioriteringer på dagtilbudsområdet og forældrenes tilfredshed med deres barns dagtilbud.

Analysen er finansieret af Indenrigs- og Boligministeriet.

Formål

Analysen skal give kommunerne viden om tilfredshedsniveauet i kommunens dagtilbud. Konkret vil analysen vise, om tilfredshedsniveauet hhv. i kommunen og i de enkelte dagtilbud er over eller under hvad man kan forvente på baggrund af kommunens/dagtilbuddets rammevilkår.

Analysen vil desuden give viden om, hvorvidt der er sammenhæng mellem forskellige kommunale prioriteringer på dagtilbudsområdet og tilfredshedsniveauet i kommunerne.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt besvarelserne fra tilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet. Forældrenes tilfredshedsbesvarelser kobles med relevante variable fra tilgængelige registre fra Danmarks Statistik. 

Analysen forventes offentliggjort i 2. halvår 2022.

Kontakt

Marianne Møller Sørensen
Fuldmægtig