Brugertilfredshed med den kommunale genoptræning

I denne analyse sammenligner Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed brugernes tilfredshed med den kommunale genoptræning på tværs af kommunerne. I analysen ser vi desuden på, hvilke sammenhænge der er mellem kommunale valg og prioriteringer for gen-optræningsområdet og brugertilfredsheden.

Kommunerne har ansvaret for genoptræning efter serviceloven samt for den almene genoptræning efter sygehusindlæggelser, jf. sundhedsloven. Det overordnede formål med et genoptræningsforløb er, at borgerne opnår den samme grad af funktionsevne, som man havde inden behovet for et genoptræningsforløb opstod eller den bedst mulige.

I løbet af efteråret 2022 gennemførte Danmarks Statistik på vegne af det daværende Indenrigs- og Boligministerium en brugertilfredshedsundersøgelse blandt borgere, der har været i genoptræningsforløb i kommunerne. Med afsæt i disse data sammenligner Benchmarkingenheden i en ny analyse tilfredshedsniveauet på tværs af kommunerne, hvor vi samtidig tager højde for borgernes baggrundskarakteristika. Vi ser desuden på, om der er sammenhæng mellem modtagelse af andre ældreydelser forud for genoptræningsforløbet og brugernes tilfredshed med genoptræningen, samt om der er sammenhæng mellem kommunale valg og prioriteringer på genoptræningsområdet og tilfredshedsniveauet i kommunen. 

Analysen er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Formål

Analysen skal give kommunerne viden om tilfredshedsniveauet for den kommunale genoptræning. Konkret vil analysen vise, om tilfredshedsniveauet i kommunen er over eller under hvad man kan forvente på baggrund af kommunens rammevilkår.

Analysen vil desuden give viden om, hvorvidt der er sammenhæng mellem forskellige kommunale prioriteringer på genoptræningsområdet og tilfredshedsniveauet i kommunerne.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt besvarelserne fra tilfredshedsundersøgelsen med den kommunale genoptræning. Brugernes tilfredshedsbesvarelser kobles med relevante variable fra tilgængelige registre fra Danmarks Statistik. 

Analysen forventes offentliggjort i 2. halvår 2023.

Kontakt

Marianne Møller Sørensen
Specialkonsulent