Andel indvandrere og efterkommere med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarkingenhed har tidligere udgivet en analyse om andel børn med sproglige udfordringer efter endt dagtilbud. Analysen viste blandt andet, at indvandrere og efterkommere oftere er sprogligt udfordret end danske børn. I en kommende analyse sætter vi derfor fokus på indvandrere og efterkommeres sproglige færdigheder efter endt dagtilbud.

Vi ved fra forskning, at indvandrere og efterkommere alt andet lige må forventes at være mere sprogligt udfordret end deres danske klassekammerater efter endt dagtilbud. Men hvor mange indvandrere og efterkommere er egentlig sprogligt udfordret efter endt dagtilbud, og er der forskelle mellem kommunerne? Det undersøger vi i denne analyse, hvor vi også tager højde for forskelle i kommunernes rammevilkår.

Formål

Formålet med analysen er at give kommunerne viden om, hvorvidt der er flere eller færre indvandrere og efterkommere, som har sproglige udfordringer efter endt dagtilbud, i forhold til hvad man kan forvente ud fra kommunernes rammevilkår. Det kan give kommunerne viden om, hvorvidt man på dagtilbudsområdet bør være mere opmærksom på den sproglige udvikling for indvandrere og efterkommere.

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i børnehaveklasseelever, der har gennemført en sprogvurdering med klassetesten i sprogvurderingsmaterialet ”Sprogvurdering 3-6”. Analysen omhandler derfor cirka 60 kommuner. Børnenes sprogvurderingsresultater kobles med relevante rammevilkår fra tilgængelige registre fra Danmarks Statistik.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår af 2023.

Kontakt

Marianne Møller Sørensen
Specialkonsulent