Analyse af det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde

Antallet af ældre er steget markant i de seneste år og vil fortsætte med at stige i de kommende år. Samtidigt er andelen af ufaglært social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde steget. Flere analyser peger ydermere på, at det fremadrettet særligt er social- og sundhedspersonale, man kommer til at mangle. Det er derfor relevant at sætte fokus på det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde.

I analysen vil vi undersøge, hvad andelen af ufaglært social- og sundhedspersonale er på det kommunale ældreområde på landsplan og på tværs af kommuner. Vi vil her også se på andelen af ufaglært social- og sundhedspersonale blandt månedslønnede og timelønnede, blandt forskellige aldersgrupper og på plejecentre og i hjemmeplejen.

I analysen vil vi også se på det ufaglærte social- og sundhedspersonales socioøkonomiske profil, og om denne varierer på tværs af kommuner. Vi kommer også til at sammenholde det ufaglærte social- og sundhedspersonales socioøkonomiske profil med en tilsvarende socioøkonomisk profil for social- og sundhedsassistenterne og social- og sundhedshjælperne.

Endeligt vil analysen indeholde en undersøgelse af, hvor længe det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde er ansat i jobbet, og hvad det ufaglærte social- og sundhedspersonale overgår til, når de ikke længere er ansat på det kommunale ældreområde.

Formål

Formålet med analysen er at give viden om og et mere nuanceret billede af, hvem det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde er, herunder også set i relation til social- og sundhedsassistenternes og social- og sundhedshjælpernes (de faglærtes) baggrund. Herudover vil analysen vise eventuelle forskelle på tværs af kommuner blandt det ufaglærte social- og sundhedspersonale på det kommunale ældreområde.

Analysen er finansieret af Videnscenter for værdig ældrepleje i regi af Sundhedsstyrelsen: www.sst.dk/da/Vaerdighed.  

Metode

Analysen er kvantitativ og tager udgangspunkt i data på individniveau fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) samt individdata fra Danmarks Statistik. Analysen er deskriptiv.

Analysen forventes offentliggjort i 4. kvartal 2023.

Kontakt

Martin Bille
Chefkonsulent