Analyse af arbejdstid blandt pædagogisk personale i kommunerne

I analysen er der fokus på arbejdstiden blandt pædagoger ansat i daginstitutioner og dagplejen i kommunerne, herunder forskelle i andelen af deltidsansatte og den gennemsnitlige arbejdstid. I analysen ses der blandt andet på, hvordan de ansatte bevæger sig imellem fuldtid, deltid og timeansættelser og hvordan individkarakteristika ved de ansatte påvirker arbejdstiden. Der ses også på sammenhængene imellem blandt andet arbejdstid, sygefravær, andelen af pædagogisk uddannet personalet og normeringer.

Der er i øjeblikket et stort fokus på bedre normeringer i landets dagtilbud. Samtidig er der en forventning om, at antallet af børn imellem 0-5 år frem imod 2030 vil stige med over 10 procent. Det vil alt i alt kraftigt øge efterspørgslen efter pædagoger og sætte et stort pres på de kommunale daginstitutioner. Som kommune kan man imødekomme den stigende efterspørgsel ved at ansætte nye pædagoger eller ved at øge arbejdstiden blandt det allerede eksisterende personale.

I analysen ses der på arbejdstiden blandt det pædagogiske personale i kommunerne i lighed enhedens tidligere analyse om arbejdstiden blandt SOSU’er. Analysen skal blandt andet fokusere på andelen af pædagoger der arbejder på hel- eller deltid og den gennemsnitlige arbejdstid. Der ses også på, hvor stor en andel af pædagogerne der er pædagogisk uddannet, hvor stor en andel af det pædagogiske personale der har merarbejde, og hvor meget merarbejde pædagogerne i gennemsnit har.

I analysen dykkes der ned i sammenhænge på arbejdstidsområdet. Der ses blandt andet på sammenhængene imellem individkarakteristika og arbejdstiden, ligesom der ses på sammenhænge imellem sygefravær, arbejdstid og personalesammensætning. Der vil i analysen også være et særskilt fokus på normeringer. Her vil der blandt andet blive set på de nuværende normeringer, og hvordan de hænger sammen med den gennemsnitlige arbejdstid blandt personalet og personalesammensætningen.

Det vil i analysen blive søgt at gennemføre en mindre afdækning af konkrete værktøjer, til at øge arbejdstiden blandt medarbejderne. Afdækningen vil tage udgangspunkt i kommuner, der har en høj andel på fuldtid og/eller en høj gennemsnitlig arbejdstid.

Formål

Analysen skal med udgangspunkt i en kvantitativ analyse vise forskelle i andelen af fuldtidsansatte og beskæftigelsesgraden mellem kommuner. Analysen skal også vise, om nogle kommuner har haft særlig stor succes med at øge arbejdstiden blandt deres pædagoger enten i form af flere fuldtidsansatte eller en stigende beskæftigelsesgrad. Analysen vil så vidt muligt også forsøge at identificere, hvorvidt udvalgte kommuner har igangsat nogle konkrete initiativer som andre kommunerne kan drage nytte af.

Metode

Analysen består af en kvantitativ og en kvalitativ del. Den kvantitative del tager udgangspunkt i registerdata fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) og Danmarks Statistik. Den kvalitative del tager afsæt i kvalitative afdækning fra analysen om SOSU’ers arbejdstid, men i en reduceret form. Såfremt det er muligt, vil værktøjer og initiativer fra kommuner som har en særligt højt andel af fuldtidsansatte eller beskæftigelsesgrad, eller har haft en god udvikling i en eller begge, identificeres igennem interviews og præsenteres til vidensdeling.

Analysen forventes offentliggjort i 1. halvår 2021.

Kontakt

Teis Bay Andersen
S:Fuldmægtig